Holmlia Sportsklubbs årsmøte holdes 19. mars kl. 19.00

Postet av Holmlia Sportsklubb den 28. Jan 2020

Styret i klubben innkaller til årsmøte torsdag 19. mars kl. 19.00 på klubbhuset.

Agenda for årsmøtet

 1. Godkjenne de stemmeberettigde.
 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
 3. Valg av dirigent(er), sekretær(er) og 2 representanter til å underskrive protokollen
 4. Behandle Holmlia Sportsklubbs årsmelding, herunder gruppenes årsmeldinger.
 5. Behandle Holmlia Sportsklubbs regnskap i revidert stand, herunder gruppenes regnskap.
 6. Behandle innkomne forslag og saker 
 7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppenes aktivitet. 
  1. enkeltmedlemskap.
  2. familiemedlemskap.
  3. støttemedlemskap. 
 8. Vedta Holmlia Sportsklubbs budsjett.
 9. Behandle Holmlia Sportsklubbs rullerende strategiplan.
 10. Behandle Holmlia Sportsklubbs organisasjon (jfr. § 18).
 11. Velge
  1. Leder og nestleder
  2. Nestleder.
  3. 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
  4. Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan
  5. To revisor.
  6. Representant til Idrettens samarbeidsutvalg i Bydel Søndre Nordstrand.
  7. Representanter til Oslo idrettskrets ting.
  8. Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem. (jfr. § 18).
  9. Æresbevisningskomité med leder og to medlemmer (jfr.§ 17).

Frist for innsending av forslag til årsmøtet er 1. mars. Forslagene sendes til post@holmliasport.no

Sakspapirene til årsmøtet publiseres på denne siden 12. mars.


0 Kommentar

Åpen hall

Postet av Holmlia Sportsklubb den 28. Jan 2020


Onsdager har vi åpen hall fra kl. 16.00 - 18.00 for alle barn mellom 6 og 12 år. Vi kan tilby varierte aktiviteter som fotball, håndball, innebandy, basket, stikkball, trampoline, hoppetau og frilek. 

Aktivitetene tilpasses de ulike aldersgruppene og ungenes ønsker. Deltakerne trenger ikke spesielt utstyr for å delta, men husk at det ikke er lov med utesko i hallen, så ta gjerne med innesko eller sokker med anti-skli.

Vår ansatte i klubben Aram vil ha hovedansvaret for aktiviteten og har med seg inntil 10 instruktører fra klubben.  Foreldre som ønsker å følge ungene, er velkommen til å se på fra tribunen i hallen.

Aktivitetene gjennomføres med støtte fra Oslo Idrettskrets gjennom ordningen Inkludering i idrettslag hvor målet er å inspirere til fysisk aktivitet i lokalmiljøet. Forutsetningen er at aktivitetene er lokale, åpne og gratis. Aktivitetstilbudet vil være åpent hver onsdag fram 15 Mai 


0 Kommentar

Utlånssentralen åpner 3. Desember

Postet av Holmlia Sportsklubb den 18. Nov 2019

 Utlånssentralen har vintersportsutstyr som langrennsski med tilhørende støvler og staver, slalåmski med tilhørende støvler og staver og skøyter til barn og voksne. Vi har utstyr til ishockey (køller, puck og beskyttelseshjelmer), samt telt, lavo, stormkjøkken og tursekk til utlån.

Alle som bor på Holmlia - både medlemmer og ikke-medlemmer i klubben er velkommen til å låne utstyr. Utlånstiden er en maks en uke. Utlånet er gratis.

Vi ønsker alle velkommen til å låne utstyr.


http://www.holmliasport.no/p/39218/utlansssentralen

 0 Kommentar

Velkommen til romjulsaktiviteter i Holmlia Idrettshall

Postet av Holmlia Sportsklubb den 17. Nov 2019

I romjula arrangerer Holmlia Sportsklubb med støtte fra Oslo Idrettskrets og midler fra Inkludering i idrettslag åpne aktiviteter i Holmliahallen. Inkludering i idrettslag er en økonomisk ordning  hvor idrettslag kan søke midler for å tilby gratis aktivitet til barn og unge som ikke er med i organisert idrett. 

Åpen hall

Fredag 27. og mandag 30. desember blir det åpen hall på dagtid fra kl. 11.00 - 15.00 med aktiviteter som fotball, basket, innebandy og frilek. Alle barn i alderen 6 til 12 år er velkommen. 

Futsalturnering

Lørdag 28. og søndag 29. desember blir det futsalturnering åpen for alle - gratis og med premier!

 • Lørdag 28. desember blir det turnering for jenter og gutter født 2005 - 2008
 • Søndag 29. desember blir det turnering for jenter og gutter født 2004 - 2001

Påmelding til futsalturneringen gjøres til vår trenerveileder Dan Noam Winer - på epost dannoamw@gmail.com. Dan trenger navn på laget som meldes på og navn og fødselsår på deltakerne på laget.0 Kommentar

Årets kvinnelige leder

Postet av Holmlia Sportsklubb den 13. Nov 2019

Holmlia Sportsklubb ønsker å gratulere Kari Hove med nominasjon til årets kvinnelige leder.

Dette er uten tvil en tittet få fortjent mer enn Kari.


Kari M. Hove, Holmlia SP

Kari kom inn i styre og stell i Holmlia SK på slutten av 80-tallet. I mer enn 20 år har hun vært en uslitelig lagleder for jentelagene J86 og J93, og klubbens ledende drivkraft for jentefotballen. Noe hun fortsatt er. Hun har vært økonomiansvarlig i fotballgruppa i over 20 år, og nesten like lenge i klubbens hovedstyre. Hun har hatt div styreverv i HSK i mer enn 20 år – både i fotballgruppa og i hovedstyret. Som en klubbkollega sier det:  "Kari er den råeste «stayeren» innenfor idretten som jeg har møtt".

Hun påtar seg lederansvar når det kreves, og hun leverer alltid. Jeg har aldri opplevd at Kari har påtatt seg et ansvar, og så ikke fulgt opp og utført oppgavene på en utmerket måte. Kari er en klar og tydelig leder, solid forankret i breddefotballens samfunnsbyggende rolle. Det er mange barn og unge på Holmlia som har mye å takke Kari for, og da særlig jenter. I 2011 ble hun valgt inn i kretsstyret i NFF Oslo, leder av Fairplay-komiteen fra 2013, og nestleder i kretsen fra 2014-2018. Hun har også sittet og sitter i flere komiteer i NFF Oslo, blant annet anleggsutvalget og organisasjonsutviklingskomiteen.

Kari er en stor forkjemper for Kvalitetsklubb og er selvfølgelig kvalitetsklubbansvarlig i egen klubb. I tillegg var hun leder av Kvalitetsklubbkomiteen frem til den ble en del av organisasjonsutviklingskomiteen.I 2018 tok hun over ledervervet i NFF Oslo og gjør der en utmerket innsats for alle spillere, trenere, dommer, ledere og ansatte i NFF Oslo.


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline