Organisert aktivitet starter for ungdomslagene og nesten alle barnelag

Postet av Holmlia Sportsklubb den 19. Apr 2020

Fra mandag 20. april blir det organiserte fotballtreninger for ungdomslagene - jenter og gutter født 2007 til 2004 på Lusetjern kunstgress 11-er. Fra 11. april utvider vi med treningstider for barnelagene fra gutter /jenter 2011 til gutter/jenter 2007.

Treningene skal foregå i tråd med fotballens smittevernregler som innebærer følgende

 • Maks 50 spillere/ledere på 11-bane og maks 25 spillere/ledere på en 7-erbane
 • Maks 20 spillere per gruppe med en leder per gruppe som påser at aktiviteten er i henhold til smittevernreglene.
 • Alltid en meters avstand eller mer, både innad i gruppen og til eventuelle andre grupper. Det gjelder også ved oppmøte og inndeling av grupper.
 • Det er ikke tillatt med aktiviteter hvor spillerne kjemper om ballen eller på annen måte er i fysisk nærkontakt med hverandre

Reglene for trening er samlet i fotballens smittevernregler.

For å hjelpe trenerne er det utarbeidet øktplan - og en øvelsesbank - som fortløpende vil bli fylt på med aktuelle øvelser. 

Klubbhuset er stengt. Vann, såpe mm er tilgjengelig på utsiden av klubbhuset og klubbhusvaktene vil bistå lagene med utstyr til vask av utstyr og hender mm. 


0 Kommentar

Organisert aktivitet snart?

Postet av Holmlia Sportsklubb den 5. Apr 2020

Holmlia Sportsklubb - fotballgruppa har i styremøte 5. april besluttet å bruke påska til å planlegge organisert fotballaktivitet etter påske. Det innebærer at det ikke blir organisert aktivitet i regi av klubben før tidligst 13. april.

Siden klubben har ansvar for at fotballaktivitet som skjer i klubbregi, foregår innenfor gjeldende vedtak og regler, trenger vi noe tid på å planlegge hvordan aktiviteten skal organiseres med de begrensninger som er gitt. NFF anbefaler at vi når det igangsettes organisert aktivitet, utarbeider og kommuniserer tydelige retningslinjer for hvordan klubbstyrt aktivitet skal gjennomføres. 

Fotballstyret vil utarbeide

 • Banefordeling som forteller hvilke lag som er tildelt hvilken bane mandag til fredag kl. 17.00 - 20.00 og lørdag/søndag kl. 10.00 - 17.00. Banefordelingen vil ta utgangspunkt i at det ikke arrangeres kamper før tidligst 1. mai.
 • Opplegg for vakter som bistår i forbindelse med treningene slik at reglene kan overholdes
 • Forutsetninger om hvor mange voksne som må være tilstede på trening
 • Øvelser som passer for grupper på 4 spillere og med to meters avstand

Ved organisert aktivitet er det fremdeles opp til den enkelte trener/lagleder om dere ønsker å arrangere treninger for laget - og opp til foreldre/foresatte om de ønsker å sende sine barn på trening.

Vi anbefaler å følge med på NFF sine sider og følge Koronavettreglene

 • Det bør være en voksenperson til stede per gruppe ved all fotballbaneaktivitet for barn og unge
 • Ikke flere enn fem personer per gruppe. Fire spillere + en trener/leder/voksen
 • Alltid to meters avstand eller mer, både innad i gruppen og til eventuelle andre grupper. Det gjelder også ved oppmøte og inndeling av grupper.
 • Det er ikke tillatt med aktiviteter hvor spillerne kjemper om ballen eller på annen måte er i fysisk nærkontakt med hverandre
 • Husk at ballen er en potensiell smittekilde og må rengjøres med såpe før og etter bruk
 • Ikke ta på ballen med hendene
 • Unngå heading
 • Kjegler og annet utstyr bør håndteres av en og samme person gjennom hele aktiviteten
 • Felles garderober skal ikke benyttes
 • Husk gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, før og etter aktiviteten.
0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline