Retningslinjer for kamparrangement i Holmlia idrettshall

Postet av Holmlia SK Håndball den 5. Okt 2020

 GENERELL INFO:

 • Det er tillatt med maks 50 deltakere, dette er inkludert spillere og publikum. Vi kan derfor kun tillatte 1 stk. publikummer per spiller. Trenere/ledere og funksjonærer kommer i tillegg til dette.
 • Det vil være registrering av alle som skal inn i hallen ved inngangen, QR kode eller lister
 • Det er kun mulig å betale med kort eller vipps, ingen kontanter
 • Hvert lag tildeles egen garderobe
 • Det vil være funksjonærer i hallen med gule vester som vil følge med på at retningslinjene vil bli fulgt
 • Viktig å holde 1m regelen på tribunen
 • Tribunen tømmes for folk før neste lags tilskuere kommer, utgang fra tribunen
 • Alle må sprite hendene når de kommer inn i hallen

 KIOSK:

 • Kiosken vil være åpen med noe redusert utvalg og det vil kun være mulig å bruke kort eller vipps
 • Vi tar ikke imot kontanter 

SPILLERE/TRENER/DOMMERE

 • Lag t.o.m. 12 år må levere lister med navn på alle spillere og støtteapparat
 • Lag fra 13 år registreres i TA
 • Lagene samles utenfor før de går samlet inn til garderoben de har fått tildelt
 • Det er ikke lov å gå ut i hallen før de får beskjed om at det er klart
 • Det skal være 1 m mellom spillere på benken
 • Det vil være åpne garderober, men ingen mulighet for å dusje
 • Ved time-out skal det også være 1 m mellom alle på banen, også dommere 
 • Når det er kamp skal ingen andre enn spillere, trenere/oppmenn, dommere og funksjonærer være på og ved banen
 • Garderober blir spritet etter hvert lag, så det kan oppstå litt ventetid.
 • Vær forberedt til å varme opp ute. Ta evt. kontakt med en av funksjonærene for andre steder å varme opp.

  

Velkommen til oss😊

 

Vennlig hilsen

Holmlia SK Håndballgruppa


0 Kommentar

Sportslig plan

Postet av Holmlia SK Håndball den 26. Sep 2020

Styret har i forkant av håndballsesongen 2020/21 besluttet sportslig plan for Holmlia SK Håndball. 

Ressurspersoner i håndballgruppa, som trenere og lagledere, har deltatt aktivt i prosessen med å utforme sportslig plan.

Sportslig plan for Holmlia håndball-endelig-v1.0.pdf


0 Kommentar

Årlig møte Holmlia SK Håndball 2020

Postet av Holmlia SK Håndball den 4. Feb 2020

Håndballgruppas styre innkaller til årlig møte i håndballgruppa torsdag 27. februar kl. 2000 på klubbhuset. 

Sakliste:
1. Godkjenne de stemmeberettigede
2. Godkjenne innkallingen og sakslisten
3. Velge møteleder, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen
4. Behandle håndballgruppas årsmelding
5. Behandle håndballgruppas regnskap (før oversendelse til HSK hovedstyre for beslutning)
6. Behandle innkomne forslag og saker
7. Fastsette neste sesongs treningsavgift
8. Fastsette styrehonorar for styret 2019
8. Vedta håndballgruppas budsjett for 2020
9. Foreta følgende valg
a) Innstille leder (1 år) (før oversendelse til HSK hovedstyre for valg)
b) Styremedlemmer
c) Valgkomité med minimum 3 medlemmer for neste årsmøte

Saksdokumenter (publiseres fortløpende på holmliahandball.no frem til møtedato):
- Årsmelding 2019.pdf
- Regnskapsrapport 2019.pdf
- Balanserapport 2019.pdf
- Noter 2019.pdf
- Eventuelle innkomne forslag: ingen mottatt innen frist
- Forslag til treningsavgift sesongen 2020/21: treningsavgifter kommende sesong.pdf
- Forslag til budsjett 2020: Budsjett 2020.pdf
- Valgkomiteens innstilling

Frist for innsending av forslag til møtet er 19. februar. Forslag sendes til post@holmliahandball.no


Styret


0 Kommentar

God sommer fra Holmlia SK Håndball

Postet av Holmlia SK Håndball den 19. Jun 2019

Mange trenere i klubben har også gjennomført flere trenerkurs denne sesongen, og står enda bedre rustet til å gi et godt tilbud til spillerne i klubben. Utviklingen har vært god både sportslig for spillerne og arrangementsmessig. 

Vi har hatt høye inntekter i kiosken, takket være god dugnadsinnsats. Lagkassene fikk derfor ved årsskiftet overført ekstra midler som kunne brukes til cuper, alternative treninger og sosiale tiltak i laget. 

Det ble valgt nytt styre i håndballgruppa på det årlige møtet i februar. Der ble det også lagt frem en årsmelding med mer informasjon om aktiviteten i håndballgruppa.

Fra høsten har vi følgende tilbud:

 • Håndballskole for 6- og 7-åringer
 • Jenter 8
 • Jenter 9
 • Gutter 9 (også for 8-åringer)
 • Gutter 11 (også for 10-åringer)
 • Jenter 11 (også for 10-åringer)
 • Jenter 12 (også for 13-åringer)
 • Gutter 14 (også for 13-åringer)
 • Jenter 15 (også for 14-åringer og evt. 13-åringer)
 • Old girls, for damer som vil trene håndball for gøy

Treningene starter opp igjen etter skoleferien. Dere vil motta informasjon om treningstider fra trener eller lagleder. Dette vil også bli lagt ut på homliahandball.no i løpet av kort tid. 

Ut over løpende drift av håndballen vil styret til høsten prioritere å få plass en sportslig plan. Den sportslige planen er klubbens styringsverktøy og et hjelpemiddel for trenere og lagledere i arbeidet med lagene. Den skal sikre helhet på tvers av lagene. 

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål.

Riktig god sommer!

Vennlig hilsen

Styret i håndballgruppa


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline