Brannvakt – Hallvakt instruks - idretten Holmliahallen pr. 20.02.2018

1.    Brann-Hallvakten gjelder hverdager fra kl. 16.00 til kl. 22.30, for lørdag/søndag gjelder eget tidsintervall som bestemmes av arrangementsansvarlig.

2.    Det skal minimum være en myndig person fysisk tilstede i idrettshallen til enhver tid i løpet av brann - hallvakten, det vil si så lenge det er aktivitet i hallene (stor- og lillehallen). Det vil si at dersom aktiviteten starter kl. 16.30, så starter hallvakten kl. 16.30; og dersom siste trening i hallene avsluttes for eksempel kl. 21.15 eller 22.00, så avsluttes brann-hallvakten når aktiviteten i idrettshallene avsluttes. 

3.    Brann-hallvakten legitimerer seg ved å ha på seg gul vest under hele vakten. Send sms til hallvaktsansvarlig (93629357) ved oppmøte så vi vet at du har kommet på vakt. Vest, smartphone, protokoll og instruks ligger i kassen som er montert på veggen på høyre side av galleriet etter man har gått inn hovedinngangen. Denne kassen er montert bak en vegg. 

4.    Det er en vekter fra NOKAS som har hovedansvar for å holde ro og orden i gjennomgangen mellom Lusetjerndalen og Holmlia senter. Det er fint om brann-hallvakten og vekter fra NOKAS avtaler seg imellom om at vekter også tar et par runder lik den brann-hallvakten gjør i timen. Vekteren er der for å støtte brann-hallvakten hvis det oppstår utfordringer med uvedkommende. Denne vektertjenesten er en prøveordning, som vi håper fortsetter inntil videre. Vekteren er tilstede fra kl. 1600 til kl. 23:00 på hverdager. På lørdager fra kl. 12:00 til kl. 17:00.

5.    Brann-Hallvakten har noen få hovedoppgaver:

-Kontroll på hvem som er tilstede i hallene:

Ansvar å sørge for at trenere melder seg til hallvakten og skriver seg og laget inn og ut i en oppmøteprotokoll, så brannvakten vet hvilke lag som oppholder seg og trener i lillehallen og store hallen til enhver tid. 

-Sikre at anlegget er låst og utilgjengelig for uvedkommende:

Brann-hallvakten har som oppgave å sikre at dørene til garderobeanlegget, en dør ved inngang til garderobene og døren ved ACTIC som leder til blant annet Lillehallen, er lukket og låst til enhver tid. Det samme gjelder inngangsdørene til hallen, glassdør og sidedør. Brann-hallvakten skal ha kontroll på hvem som går inn i hallen, viktig at de som går inn i hallen er medlemmer som faktisk skal trene, eller foresatte som skal hente barna sine på trening. Brann-hallvakten går ca. 4-8 runder i timen (etter behov), og tar runden innom garderobene og gangene og opp i lille hallen samtidig som man passer på tribune, hovedinngang og den store hallen, for å påse at ingen uvedkommende (bråkmakere, gjenger, uorganiserte og impulsive "treningsgrupper" tar seg til rette, folk som på mystisk vis flyr inn og ut av hallen, ganger og korridorer eller driver dank). Det er opptil den enkelte trener å bestemme om det skal være publikum under treningene, og vakten skal følge det trener ønsker. Her det lov å utvise skjønn, dvs. det kommer an på hvem som vil inn og "se på treningene". Uansett vær høflig, men bestemt. Vi ønsker ikke å komme i en situasjon der treningen blir forstyrret av velmenende foreldre, eller bråkete tribunegjenger. Vakten kan oppfordre publikum til å komme å se på kamper i helgene, istedenfor å være et forstyrrende element i treningstiden. Dette er også et spørsmål om sikkerhet ved eventuell brann. Brann-hallvakten har ansvar for alle som er inne i hallen, også publikum.

6. Ved BRANN Er vaktens hovedoppgaver:

  - VARSLE

     - EVAKUERE/REDDE

     - MELDE FRA TIL BRANNVESEN UANSETT VED Å RINGE 110

Ved VARSEL: Varsle alle i hallen, rop BRANN, eventuelt trykke på håndmeldere/utløserpunkt hvis alarmen ikke utløses.

Ved EVAKUERING: Få alle ut i samarbeid med trenerne. For spillere

og trenere som oppholder seg på banen skal evakueringen foregå via trappene opp til korridoren med garderober og videre gjennom korridoren og ut gjennom døren som fører til trappeoppgangen til ACTIC og videre ut til HØYRE side i gangen som fører til utgang på Lusetjern siden.

For de som måtte oppholde seg på tribuner/galleriet kan det evakueres 

ut gjennom dør til venstre for skyvedøren i hovedinngangen. NB! Ved denne evakueringsveien er det viktig å være klar over at dere befinner

dere mellom to branndører som deler gangen i to ut til begge utgangene 

i øst (sentersiden) og vest (Lusetjern dalen) i to. Her FINNES DET IKKE EN SLUSE eller gang som går utenom branndøren og ut til sentersiden. 

DERIMOT FINNES DET EN SLUSE på høyre side som fører utenom

branndøren i retning utgangen til Lusetjerndalen. Denne slusen

begynner etter kiosken mellom heisen og siste toalettdør. Det er en

vanlig dør som er åpen og som fører til et rom med dør ut på andre siden. Kommer man ut her, så er man kommet til nevnte trappeoppgang til ACTIC, og da er det bare å fortsette ut til høyre og videre til utgangen til Lusetjerndalen. VIKTIG: HEISEN SKAL IKKE BRUKES VED EVAKUERING!

Videre: Hvis mulig og det er tid lukker man alle dører (branndører). Ved små branntilløp skal brannvakten prøve å slukke med brannslukningsapparat.

MELDING: Når alle er kommet ut av fjellgangen ringer man uansett

BRANNVESENET 110 og hallvaktansvarlig (93 62 93 57).

Det er viktig å merke seg at brannalarmen i skrivende stund (20.02.18) ennå ikke er koblet direkte til brannvesenet. Dette vil skje i løpet av kort tid. UANSETT SKAL MAN IKKE SLÅ AV BRANNALARMEN. 

Rett innenfor inngangen på Lusetjernsiden finnes det på høyre side en monitor på veggen som viser alarmfunksjon (grønt/rødt) og hvor det er brann i fjellanlegget. Denne monitoren er koblet til hovedbrannsentralen i fjellanlegget som er lokalisert i rommet til høyre for hovedinngangen til storehallen. På venstre side inne i dette rommet er det en rød vegg med en større monitor i høyre hjørne. Nøkkelen til dette rommet har badevakten i luka. 

ELLERS er det verdt å merke seg at ved brann har Badevakt og treningssenteret ACTIC hvert sitt ansvarsområde, dvs. ansvar for å evakuere sine brukere ut av hallen, men vi samarbeider og hjelper hverandre uansett!

7.    Ved uønskede hendelser

Skulle ting utarte seg og det oppstår bråk ringer dere Politiet eller i med samråd med badevakta i luken, og trekker dere unna. Uansett: Vær defensiv og gå ikke i konfrontasjon! Bruk vekteren fra NOKAS til å bistå. 

8.    Rapportering i ORRA – og pr mail til brann-hallvaktsansvarlig i gruppen.

Det skal rapporteres i et rapporteringssystem, ORRA. Dette er en APP som er under utvikling, og er ennå ikke på plass. Linken er: kid1.airapp.no. Her må man ha brukernavn og passord. Denne instruksen vil bli oppdatert når dette er på plass. Enn så lenge skal alle brannhallvakter sende en mail til hallvaktsansvarlig i gruppen, og melde fra om følgende punkter:

-Når du starter vakten:

Var hallene, stor- og lillehallen, samt garderober låst da dere kom i hallen?. Skriv klokkeslett når dere ankom hallen. Lås opp lillehallen og storehallen, gjør klar for at lagene kan begynne å trene. 

-Mangler det toalettpapir, såpe i garderobene og toalett nede i hallen,  fyll på fra lager i gangen ved Actic. – meld fra om punkt er ok eller ikke, si hva som evt. er utført/ikke utført.

-Når du går runden, legg merke til om lys i tak, på vegger, og nødlys virker, evt. glass er knust, hvis ok – også om dører er defekte mm.  - skriv hva som evt. er avvik og at kontroll er utført.

-Uønskede hendelser- meld fra i mail med ord hva som har skjedd, fint å notere klokkeslett, evt. navn på personer hvis man får vite eller vet hvem personene som er involvert er. Kontakt om nødvendig POLITI – 02800 – eller nødnummer dersom er gjelder fare for liv og helse 112

9.    Låsing av hallen

Når du avslutter vakten:

Lås umiddelbart døren inn til hallene. Gå runden, sjekk garderober, ganger, lillehallen, tribune og storehallen og kontroller at alle er ute av hallene. Plukk opp søppel som ligger på gulvet i hallen, og kast i søppelbøttene. Når du går, vi lyset stå PÅ i hallene, det slår av seg selv, lås dørene, og gå.

Vekteren fra NOKAS skal bistå ved låsing av hallen, ta gjerne han med på lukkerunden i hallen. Gi beskjed til vekteren at dere går, så låser dere hallen sammen hvis dere er sistemann ut. OBS! Når det gjelde låsing av gitter til inn- og utgangene til fjellanlegget/fjellgangene,

gjøres dette med nøkkel som trenerne har på de lagene som trener sist i hallen. Med andre ord: dere skal ikke låse inngangene til gangen på begge sider. Sentersiden tar Badevakten. Lusetjernsiden tar det laget som trener sist. Hør med trenerne på disse lagene, slik at dere kan avslutte vakten tidligere.

10. Meld fra at du har vært på vakt

Send mail og sms til daglig leder/hallvaktsansvarlig om dagens vakt, så det blir registrert. Du kan nå melde fra på SMS til daglig leder/hallvaktsansvarlig at du er ferdig med vakten, og at dør og gitter er låst. 

VIKTIGE TELEFONNUMMERE:

POLITIET 02800

Daglig leder i Holmlia Sportsklubb:

Ove Bevolden – ove.bevolden@gmail.com – tlf. 901 79 751

Hallvaktansvarlig innebandy:

Jan-Erich Raastad - janerich.raastad@gmail.com - tlf. 936 29 357

Ved teknisk driftsfeil – meld fra til :

Daglig leder eller hallvaktsansvarlig på mail eller telefon.

NØDNUMMER BRANN 110

NØDNUMMER POLITI 112

Levert av IdrettenOnline