Lagsroller - under utarbeidelse

 For å drifte et lag må det minimum være to voksne - trener og lagleder. Det anbefales å engasjere flere foreldre til å dele på treneroppgavene, men sørg for at en har hovedansvaret. I tillegg til trener og lagleder, anbefales å engasjere flere foreldre som foreldrekontakter. Hovedoppgaven for de ulike rollene er beskrevet nedenfor. Mer detaljert rollebeskrivelse finnes som lenker for hver av rollene (kommer).

 Trener har ansvar for det sportslige, dvs. planlegging og gjennomføring av håndballktivitetene på trening, kamper og turneringer.

 Lagleder er lagets administrative leder og har ansvaret for at alt praktisk fungerer rundt laget. Lagleder er ansvarlig for organisering av lagets aktiviteter.

 Foreldrekontakten er bindeleddet mellom trener, lagleder og foreldregruppa. Foreldrekontakten har ansvar for å engasjere foreldre i dugnadsarbeid under arrangementer, samt fordele hallvakter og andre oppgaver som tildeles laget.
Levert av IdrettenOnline