Fritidsstipend 2021

Postet av Holmlia Sportsklubb den 24. Mar 2021

Bydel Søndre Nordstrand tildeler også i 2021 fritidsstipend til bydelens barn og unge. Stipendet skal inkludere barn og unge i fritidsaktiviteter, slik at de får et fullverdig fritidstilbud. 

Hensikten er å lage et spleiselag mellom alle aktører for å gi barn og unge samme muligheter til å delta i organiserte fritidsaktiviteter. Bydelen ønsker at organisasjonene og foreldrene skal dekke det de kan, og at resterende søkes på gjennom stipendet til fritidsaktiviteter.

Stipend kan søkes av barn og ungdom fra seks år og ut videregående skole bosatt i bydelen. Stpendet kan dekke kontingenter, lisenser og medlemskap, cuper, turer og arrangement. Søknad sendes gjennom Holmlia Sportsklubb. Ta kontakt med  lagledere eller trener eller klubbens kasserer Kari Hove på epost karimhove@gmail.com hvis du ønsker at klubben skal søke for ditt barn. 

Les mer om stipendet på bydelens nettsider


0 Kommentar

Trenerattesten

Postet av Holmlia Sportsklubb den 6. Mar 2021

Fra grasrottrenerkurs fotball på Lusetjern kunstgress

Norges Idrettsforbund lanserer trenerattesten, et elæringsprogram med fokus på de viktigste oppgavene og forventningene som stilles til trenere. Trenerattesten kommer i to versjoner - en for trenere i barneidretten og en for trenere i ungdomsidretten.

Barn og unge skal oppleve idrettsglede i et trygt miljø. Trenerattesten gir et godt utgangspunkt for å lykkes som trener, slik at utøverne møter et mer helhetlig kvalitetstilbud uavhengig av trener, idrett eller klubb.

Når Trenerattesten er fullført blir kompetansen synlig på den enkeltes idretts-CV, og det gir tilgang til fagstoff og tips fra noen av Norges beste trenere og utøvere.

Les mer om trenerattesten på Norges Idrettsforbund sine sider. Der finner du også lenke til selve elæringsprogrammet.0 Kommentar

Dans og ballett på plass i Holmliahallen

Postet av Holmlia Sportsklubb den 21. Feb 2021

Fra 1. mars vil alle dansetreninger foregå i klubbens nye lokaler i 2. etasje i Holmliahallen. Etter at Lia treningssenter flyttet ut, ble lokalene stående ledig. Vår daglige leder Aram Meradi tok initiativ til at klubben skulle få disponere lokalene til idrettsaktiviteter i regi av Holmlia Sportsklubb. I samarbeid med vårt lokale bystyremedlem Abdullah Alsabeehg fikk klubben vedtak ved behandlingen av budsjett 2021 i bystyret om at lokalene kan disponeres av Holmlia Sportsklubb. Nå er deler av lokalene klare til å ta i mot våre aktive i Holmlia dans og ballett.

Det er fremdeles ledige timer på noen av kursene - sjekk hvilke tilbud vi har her


0 Kommentar

Holmlia SK håndball søker styremedlemmer

Postet av Holmlia Sportsklubb den 15. Feb 2021

Håndballgruppa i Holmlia Sportsklubb skaper mye glede og moro for barn og ungdommer.

Nærmere 100 barn fra Holmlia i alderen 6 til 17 år spiller på lagene våre. 

Håndballgruppa er medlemsstyrt og er avhengig av frivillige ressurser og dugnadsarbeid.

Dette er oftest en sosial og hyggelig anledning å bli kjent med andre medlemmer og foreldre
tilknyttet klubben.

Det fins flere typer av dugnad, ulike vakter ift turneringer og arrangementer, trenere, lagledere, foreldrekontakter med mer.

Håndballgruppa har et styre som også er sammensatt på dugnadsbasis.
Vi går nå ut med en invitasjon til de av dere som kan tenke dere en rolle i styret til å melde deres interesse til oss. 

 

Ta kontakt snarest på post@holmliahandball.noeller forsøk valgkomitteen ved 

Ingvild 958 21 881 eller Dag Roger 920 19 983, du har lyst til å delta i styrearbeidet.

Det er ikke nødvendig med håndballerfaring for å fylle en rolle i styret. Oppgaver fordeles mellom  styremedlemmene etter interesse og kompetanse.

 Viktigst er et engasjement og interesse for klubbens utvikling.0 Kommentar

Alle organiserte idrettsaktiviteter innendørs er utsatt til etter 18. januar,

Postet av Holmlia Sportsklubb den 4. Jan 2021

Holmlia Sportsklubb presiserer for alle sine medlemmer og grupper at all innendørs trening og aktivitet er avlyst fra og med i kveld,  frem til 18. januar.


Utendørs aktivitet kan gjennomføres dersom det er mulig å holde en meters avstand. Dette betyr at fra og med i dag kan heller ikke fotballtreningene gjennomføres med kontakt, og vi må gå tilbake til trening med minimum 1-meters avstand.

Vi understreker at all aktivitet i regi av Holmlia Sportsklubb er frivillig. Dersom lagleder eller trener opplever at treningstilbudet ikke kan opprettholdes innenfor smittevernreglene skal trening ikke gjennomføres i denne perioden.

 

Vi viser for øvrig til informasjon fra Oslo Idrettskrets og ber alle gruppene om å sette seg inn i dette:

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/oslo/nyhet/2021/stenger-kommunale-innendors-anlegg/


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline